223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-030517 กองช่าง 043-030518 กองคลัง 043-030519

กฎหมายระเบียบต่างๆ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00006
วานนี้ 00019
เดือนนี้ 00081
เดือนก่อน 00861
ปีนี้ 01578
ปีก่อน 06323
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 - 7 ก.พ. 2567(ดู 190) 
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมให้คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจได้เลยค่ะ - 5 ก.พ. 2567(ดู 172) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Polity) ประจำปีงบประมาณ 2567 - 31 ม.ค. 2567(ดู 192) 
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 212) 
  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 204) 
  ประชาสัมพันธ์ รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - 30 ม.ค. 2567(ดู 277) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน traffy fondue - 21 ธ.ค. 2566(ดู 210) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 28 ก.พ. 2567(ดู 21) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 303) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 313) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 25 เม.ย. 2566(ดู 474) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง วันเวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 453) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  - 7 เม.ย. 2566(ดู 315) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 30 มี.ค. 2566(ดู 571) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 340) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 313) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 269) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 9 ส.ค. 2565(ดู 287) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 8 ส.ค. 2565(ดู 274) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 374) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 260) 
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 3 ม.ค. 2567(ดู 222) 
  ประกาศเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 ต.ค. 2566(ดู 224) 
  ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1  - 11 ต.ค. 2566(ดู 249) 
  เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 244) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 17 มี.ค. 2566(ดู 288) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 - 19 ม.ค. 2566(ดู 289) 
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 336) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 161) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 198) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 198) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 382) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 386) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 20 ต.ค. 2565(ดู 398) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 26 ก.ย. 2565(ดู 401) 
  จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก: 2024-02-20
  จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ: 2024-02-20
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-12
  จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง,โครงการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete),โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ,โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นผิวจราจรลูกรัง และโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน: 2024-02-06
  จ้างเหมาบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่และไดสตาร์ท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลยทะเบียน บบ 8332 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-05
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19

ภาพกิจกรรม

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 (ดู 299)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมงานพิธีหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม วันที่ 21 กันยายน 2566 (ดู 342)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ดู 483)

เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู 319)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 322)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 592)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 774)

ดาวน์โหลดใหม่

  โครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลชุมพร (ฝึกอบรมการทำตะกร้าจากเส้นหวายเทียม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 : [21 ก.พ. 2567]
  แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 : [14 ก.พ. 2567]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 : [1 ก.พ. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00074/67 โครงการจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 482-64-0063 : [29 ม.ค. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00075/67 โครงการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ป้าย : [29 ม.ค. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00071/67 วัสดุงานบ้านงานครัว : [19 ม.ค. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00072/67 วัสดุสำนักงาน : [19 ม.ค. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00073/67 โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 26 รายการ : [19 ม.ค. 2567]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00070/67 โครงการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน : [17 ม.ค. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี