223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-030517

กฎหมายระเบียบต่างๆ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00025
วานนี้ 00025
เดือนนี้ 00779
เดือนก่อน 00300
ปีนี้ 04445
ปีก่อน 07820
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  #ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ แอปพลิเคชั่น ThaiD DLT QRLICENCE และแอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ โดยสามารถเข้าไปโหลดแอปได้ตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้  - 22 ก.ย. 2566(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 15 ก.ย. 2566(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม - 13 ก.ย. 2566(ดู 296) 
  ประชาสัมพันธ์การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 11 ก.ย. 2566(ดู 5) 
  ประชาสัมพันธ์การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 11 ก.ย. 2566(ดู 8) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนวันที่ 1 ถึง 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 - 5 ก.ย. 2566(ดู 201) 
  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ส.ค. 2566(ดู 287) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 53) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 80) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 25 เม.ย. 2566(ดู 56) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง วันเวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 34) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  - 7 เม.ย. 2566(ดู 40) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 30 มี.ค. 2566(ดู 202) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 115) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 51) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 40) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 20) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 9 ส.ค. 2565(ดู 29) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 8 ส.ค. 2565(ดู 21) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 94) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 21) 
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 17 มี.ค. 2566(ดู 40) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 - 19 ม.ค. 2566(ดู 35) 
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 56) 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 4 พ.ย. 2565(ดู 150) 
  หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ  - 4 พ.ย. 2565(ดู 100) 
  กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 4 พ.ย. 2565(ดู 100) 
  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 4 พ.ย. 2565(ดู 99) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 95) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 104) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 20 ต.ค. 2565(ดู 101) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 26 ก.ย. 2565(ดู 121) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2) - 21 ก.ย. 2565(ดู 72) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 20 ก.ย. 2565(ดู 74) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 พ.ค. 2565(ดู 173) 

ภาพกิจกรรม

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 (ดู 6)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมงานพิธีหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม วันที่ 21 กันยายน 2566 (ดู 12)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ดู 49)

เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู 45)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 66)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 322)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 475)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [25 ก.ย. 2566]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลตำบลชุมพร : [18 ก.ย. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [13 ก.ย. 2566]
  เอกสารแบบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลตำบลชุมพร : [4 ก.ย. 2566]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 : [1 ก.ย. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00273/66 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง : [31 ส.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00274/66 โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น : [31 ส.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00270/2566 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน : [29 ส.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00271/66 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : [29 ส.ค. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี