223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-030517 กองช่าง 043-030518 กองคลัง 043-030519

กฎหมายระเบียบต่างๆ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00008
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00031
เดือนก่อน 00937
ปีนี้ 06043
ปีก่อน 07820
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายระยะเวลา การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 10) 
  ประชาสัมพันธ์ : มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม - 21 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 พ.ย. 2566(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 17 พ.ย. 2566(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนวันที่ 1 ถึง 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 - 1 พ.ย. 2566(ดู 218) 
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  - 1 พ.ย. 2566(ดู 175) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนวันที่ 1 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 - 2 ต.ค. 2566(ดู 37) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 87) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 111) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 25 เม.ย. 2566(ดู 162) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง วันเวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 134) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  - 7 เม.ย. 2566(ดู 73) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 30 มี.ค. 2566(ดู 309) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 7 ธ.ค. 2565(ดู 196) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 106) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 93) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 57) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 9 ส.ค. 2565(ดู 70) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 8 ส.ค. 2565(ดู 51) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 143) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 51) 
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 ต.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1  - 11 ต.ค. 2566(ดู 28) 
  เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 28) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 17 มี.ค. 2566(ดู 72) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 - 19 ม.ค. 2566(ดู 60) 
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 102) 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 4 พ.ย. 2565(ดู 204) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 145) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 145) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 20 ต.ค. 2565(ดู 143) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 26 ก.ย. 2565(ดู 161) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2) - 21 ก.ย. 2565(ดู 121) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 20 ก.ย. 2565(ดู 108) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 พ.ค. 2565(ดู 205) 
  ซื้ออุปกรณ์ประปา (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-06
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-30
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-29
  ซื้อมาตรวัดน้ำ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-15
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-14
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-13
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-13

ภาพกิจกรรม

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 (ดู 49)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ร่วมงานพิธีหล่อพระประธานในอุโบสถ ณ วัดประสิทธิ์โพธาราม วันที่ 21 กันยายน 2566 (ดู 75)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ดู 152)

เทศบาลตำบลชุมพรประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของเทศบาลตำบลชุมพร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู 75)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 97)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 357)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 519)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 : [6 ธ.ค. 2566]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 : [6 พ.ย. 2566]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [27 ต.ค. 2566]
  คำสั่งที่ 451/2566 เรื่อง ให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่โครงการ อปพร.ป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 ต.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00035/67 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี : [24 ต.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00036/67 ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 25 ถึง กันยายน 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00037/67 ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00038/67 ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567 : [24 ต.ค. 2566]
  สัญญาเลขที่ CNTR-00039/67 ซื้อน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย จำนวน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 : [24 ต.ค. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี