223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-030517 กองช่าง 043-030518 กองคลัง 043-030519

กฎหมายระเบียบต่างๆ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00009
วานนี้ 00012
เดือนนี้ 00275
เดือนก่อน 00674
ปีนี้ 02446
ปีก่อน 06323
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การเผยแพร่การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 2566 - 3 เม.ย. 2567(ดู 28) 
  ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอปิดประกาศคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 ในท้องที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 27 มี.ค. 2567(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) - 18 มี.ค. 2567(ดู 38) 
  ประชาสัมพันธ์ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 12 ก.พ. 2567(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 12 ก.พ. 2567(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 - 7 ก.พ. 2567(ดู 244) 
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมให้คะแนนความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับบริการประชาชน โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดในการให้คะแนนประเมินความพึงพอใจได้เลยค่ะ - 5 ก.พ. 2567(ดู 224) 
  รับสมัครนักเรียนเพิ่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร - 3 เม.ย. 2567(ดู 21) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 28 ก.พ. 2567(ดู 75) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 346) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 359) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 25 เม.ย. 2566(ดู 557) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง วันเวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 521) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  - 7 เม.ย. 2566(ดู 363) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลชุมพรว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 385) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 ธ.ค. 2565(ดู 357) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 30 พ.ย. 2565(ดู 317) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 - 9 ส.ค. 2565(ดู 332) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 8 ส.ค. 2565(ดู 320) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 418) 
  หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 - 27 เม.ย. 2565(ดู 306) 
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 3 ม.ค. 2567(ดู 288) 
  ประกาศเรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 ต.ค. 2566(ดู 274) 
  ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1  - 11 ต.ค. 2566(ดู 299) 
  เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 293) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 17 มี.ค. 2566(ดู 336) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 - 19 ม.ค. 2566(ดู 338) 
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 380) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 213) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 245) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 246) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 433) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 431) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 20 ต.ค. 2565(ดู 441) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 26 ก.ย. 2565(ดู 443) 
  ซื้อวัสดุการเกษตร (งานการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-02
  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุวรรณาราม (ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงห้วยทราย (ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่น (ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร (ระหว่างเดือน เมษายน 2567 ถึง พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28
  ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-28

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 (ดู 46)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู 61)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร) (ดู 20)

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 และ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 13 - หมู่ 10 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 (ดู 584)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 53)

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 372)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 639)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 817)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลชุมพร ที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 : [1 เม.ย. 2567]
  คู่มือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลชุมพร : [1 เม.ย. 2567]
  แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [1 เม.ย. 2567]
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [20 มี.ค. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี