223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-030517 กองช่าง 043-030518 กองคลัง 043-030519

กฎหมายระเบียบต่างๆ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00008
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00107
เดือนก่อน 00330
ปีนี้ 03161
ปีก่อน 06323
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลชุมพร ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567 - 21 พ.ค. 2567(ดู 21) 
  การเผยแพร่การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566  - 3 เม.ย. 2567(ดู 97) 
  ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอปิดประกาศคณะกรรมการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสิทธิในที่ดิน ครั้งที่ 1/2567 ในท้องที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 27 มี.ค. 2567(ดู 77) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 25 มี.ค. 2567(ดู 50) 
  ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐมนตรีกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) - 18 มี.ค. 2567(ดู 79) 
  ประชาสัมพันธ์ การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 12 ก.พ. 2567(ดู 74) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 12 ก.พ. 2567(ดู 76) 
  รับสมัครนักเรียนเพิ่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร - 3 เม.ย. 2567(ดู 66) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 28 ก.พ. 2567(ดู 120) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้สำหรับเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 388) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 503) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  - 25 เม.ย. 2566(ดู 637) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง วันเวลา สถานที่ การสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 666) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  - 7 เม.ย. 2566(ดู 408) 
  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 2) 
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2566(ดู 2) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 30 พ.ย. 2566(ดู 4) 
  ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 - 11 ส.ค. 2566(ดู 3) 
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 2) 
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 11 ส.ค. 2566(ดู 1) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 9 ส.ค. 2566(ดู 4) 
  • ประกาศ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 - 3 ม.ค. 2567(ดู 345) 
  ประกาศเรื่องแผนพัฒนาประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 ต.ค. 2566(ดู 316) 
  ประกาศ เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1  - 11 ต.ค. 2566(ดู 350) 
  เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 4 ต.ค. 2566(ดู 335) 
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 17 มี.ค. 2566(ดู 375) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่1 งวดเดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 - 19 ม.ค. 2566(ดู 379) 
  ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 422) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย - 23 พ.ค. 2567(ดู 12) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 20 ก.พ. 2567(ดู 257) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 5 ก.พ. 2567(ดู 287) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 30 มิ.ย. 2566(ดู 286) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 14 ธ.ค. 2565(ดู 474) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 27 ต.ค. 2565(ดู 471) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 20 ต.ค. 2565(ดู 582) 
  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06
  โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนางสาวนิยม สีดาเลิศ ถึงบริเวณที่นายดำรงฤทธิ์ คงศรี) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด: 2024-06-06
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เดือนมิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-30
  จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณดอนปู่ตา ถึงบริเวณที่นายอำพร ภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นสามแยกที่ไร่นางไพรวัลย์ ศรีพาย สิ้นสุดบริเวณที่ไร่นางบุดศรี พิมพ์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31

ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมิน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดในเขตพื้นที่ตำบลชุมพร ณ วัดสว่างคงคา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (ดู 16)

คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมิน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดในเขตพื้นที่ตำบลชุมพร ณ วัดศรีสุวรรณาราม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (ดู 16)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างต่าง ๆ จากภาคประชาชนเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ประชุมประชาคมการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร) (ดู 64)

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2566 (ดู 28)

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 104)

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 413)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 675)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 853)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 16 : [7 มิ.ย. 2567]
  รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 15 : [29 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 163/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 (เริ่มต้นจากบริเวณถนนสาย ทล 2418 ถึงบริเวณบ้านนายเสถียร บุตรพรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 164/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (เริ่มต้นจากบริเวณสามแยกไร่นายสมพอง นนทศิลา ถึงบริเวณสามแยกโคกหนองทุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 165/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นจากบริเวณไร่นายทวี นิสเรศ ถึงบริเวณที่นานายสันติ ศรีแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 166/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (บริเวณรอบหนองกระดิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 167/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากบริเวณดอนปู่ตา ถึงบริเวณที่นายอำพร ภูมิภาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 168/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนดินเป็นถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (เริ่มต้นจากบริเวณที่นายสัน กุลสุวรรณ ถึงที่นายปุ่น กุลสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
  คำสั่งที่ 169/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 10 (เริ่มต้นสามแยกที่ไร่นางไพรวัลย์ ศรีพาย สิ้นสุดบริเวณที่ไร่นางบุดศรี พิมพ์หอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [23 พ.ค. 2567]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี