สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 10

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-030517
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.chumporn101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาล. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร 
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร
223 หมู่ 10 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
โทรศัพท์ 043-030517 โทรสาร 043-030517
View : 1766