สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 22

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 120
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   28 ก.ย. 2565 131
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 181
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 2563 278
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 2562 315
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2561 371
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 2560 370
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   13 ก.ย. 2559 358
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2557   26 ม.ค. 2558 616