สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ


ออนไลน์ : 19

แผนการใช้เงินรวมประจำปีงบประมาณ วันที่ โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4   1 ก.ค. 2567 84
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3   14 ก.พ. 2567 221
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2   6 ธ.ค. 2566 85
แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1   11 ต.ค. 2566 133
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 ต.ค. 2565 49
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)   10 ต.ค. 2565 87
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   8 ต.ค. 2564 152
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   16 ต.ค. 2560 292