สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คำขวัญ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คำขวัญ

คำขวัญตำบลชุมพร

“ลำน้ำยังแบ่งเขต     ขนมนางเล็ดลือชื่อ
หัตถกรรมฝีมือ         นามระบือบึงห้วยกลอย”
วันที่ : 14 ธันวาคม 2560   View : 2667