สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1)


ออนไลน์ : 16

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ต.ค. 2565 87
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 (สายบ้านห้วยทราย - ทางไปวัดป่าคำบง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21 มี.ค. 2565 89
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 (สายบ้านห้วยทราย - ทางไปวัดป่าคำบง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 มี.ค. 2565 186
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พ.ย. 2564 152
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ย. 2564 146
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการ อปพร.ป้องกันและลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ย. 2564 152
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ย. 2564 153
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล.1 ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)   30 ส.ค. 2564 148
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล.1ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล. 1 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 ส.ค. 2564 142
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล. 1 ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)   23 เม.ย. 2564 227
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 มี.ค. 2564 231
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล.1 ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล.1 ชั้น ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2 มี.ค. 2564 210
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร พร้อมอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 ม.ค. 2563 253
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร พร้อมอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พ.ย. 2562 283
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ธ.ค. 2560 348
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร   8 ธ.ค. 2560 322
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ต.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 ธ.ค. 2560 345
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   27 ก.ย. 2559 354
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)   13 ก.ย. 2559 338
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายสา อรัญโสต)   10 ส.ค. 2558 394
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนายอุไร นาเมืองรักษ์)   10 ส.ค. 2558 342
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายประเหียร สิงค์ยะเมือง)   10 ส.ค. 2558 330
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายทยงค์ พิมพ์หอม)   16 ก.ค. 2558 368
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ชะปูแสน)   16 ก.ค. 2558 340
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางเกษมณี ปราบพยัคย์)   16 ก.ค. 2558 342
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (บริเวณบ้านนายสวาท ศรีเกื้อกลิ่น)   3 ก.ค. 2558 344
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณร้านค้าชุมชน)   3 ก.ค. 2558 352
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนายวิเชียร เวียงสมบัติ)   3 ก.ค. 2558 342
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนางประครอง วรรณภัณฑ์)   3 ก.ค. 2558 361
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 (บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ชะปูแสน)   3 ก.ค. 2558 344