สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ผลการประเมิน LPA


ออนไลน์ : 13

ผลการประเมิน LPA วันที่ โหลด
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566   29 ก.ย. 2566 17
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565   30 ก.ย. 2565 16
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564   30 ก.ย. 2564 13
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563   30 ก.ย. 2563 12
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562   30 ก.ย. 2562 14