สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเอกลักษณ์ นนทะภา
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
เบอร์โทร : 087 116 9479


นายครรชิต บรรพสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
เบอร์โทร : 061 647 5049


นายดิเรก ศรีคัทนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
เบอร์โทร : 098 190 7347


นางบุญส่ง แก้วกาหลง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
เบอร์โทร : 089 580 5773


นางวิลัยวรรณ์ สลับแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
เบอร์โทร : 093 542 1498