สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-5465045


นายฐปนพงศ์ เเสงใสเเก้ว
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 084-9349619


นางนิวาท โพนศิริ
หน.สำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 091-0136714


นางนภาพร จุดาบุตร
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : -


นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 081-3692121


ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : -


-ว่าง-
หน.ฝ่ายการโยธา
เบอร์โทร : -


-ว่าง-
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์โทร : -