สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 081-5465045


สิบเอกฐิระวัจน์ อรรคนันท์
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 0654585956


นางนิวาท โพนศิริ
หน.สำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 091-0136714


นางนภาพร จุดาบุตร
ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 081-1839953


นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร : 081-3692121


ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
เบอร์โทร : -


นายปริญา เถาว์จันทร์
หน.ฝ่ายการโยธา
เบอร์โทร : 0639389608


-ว่าง-
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
เบอร์โทร : -