สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3) วันที่ โหลด
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2566   10 ม.ค. 2566 35
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2565   8 ธ.ค. 2565 37
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   8 ธ.ค. 2565 19
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565   8 ธ.ค. 2565 14
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   13 ก.ย. 2565 18
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2565   13 ก.ย. 2565 16
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   13 ก.ย. 2565 16
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2565   13 ก.ย. 2565 19
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2565   13 ก.ย. 2565 22
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2565   8 เม.ย. 2565 49
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2565   8 เม.ย. 2565 50
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2565   8 ก.พ. 2565 42
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   8 ก.พ. 2565 56
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2564   24 ธ.ค. 2564 67
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   24 ธ.ค. 2564 44
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2564   24 ธ.ค. 2564 47
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 130
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2564   3 ก.ย. 2564 129
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   20 ก.ค. 2564 108
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2564   20 ก.ค. 2564 108
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   20 ก.ค. 2564 121
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   7 เม.ย. 2564 119
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2564   7 เม.ย. 2564 109
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2564   7 เม.ย. 2564 106
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   6 ม.ค. 2564 121
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2563   6 ม.ค. 2564 107
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2563   6 ม.ค. 2564 110
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2563   6 ม.ค. 2564 128
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   6 ม.ค. 2564 110
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2563   6 ม.ค. 2564 130