สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 13

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 70
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 69
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 79
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 67
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 70
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 66
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 67
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2565 68
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 80
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 83
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน สิงหาคม 2565   2 ก.ย. 2565 76
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   2 ส.ค. 2565 67
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 65
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   2 มิ.ย. 2565 67
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 68
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจัดเก็บรายได้และการให้บริการ ประจำปี 2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 187
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 157
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 151
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 159
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 131
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 134
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 135
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 136
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 68
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 66
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 66
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 67
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 65
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 68
แบบรายงานสถิติและสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลชุมพร ประจำเดือน มีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 214