สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 18

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)   1 เม.ย. 2567 19
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   1 มิ.ย. 2566 84
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน 2566   1 พ.ค. 2566 82
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 92
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 80
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 82
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 81
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 83
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   1 ธ.ค. 2565 82
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 94
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กันยายน 2565   3 ต.ค. 2565 96
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน สิงหาคม 2565   2 ก.ย. 2565 89
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   2 ส.ค. 2565 79
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มิถุนายน 2565   4 ก.ค. 2565 78
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   2 มิ.ย. 2565 83
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน เมษายน 2565   2 พ.ค. 2565 88
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจัดเก็บรายได้และการให้บริการ ประจำปี 2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 205
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 171
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 178
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 173
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 142
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 147
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 148
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565)   4 เม.ย. 2565 149
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 เม.ย. 2565 80
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 78
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน มกราคม 2565   2 ก.พ. 2565 77
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 79
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 76
แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำลลชุมพร ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 83