สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

รายงานผลการแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการแจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน วันที่ โหลด
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 20 มี.ค.65   23 มี.ค. 2565 83
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 15 มี.ค.65   18 มี.ค. 2565 74
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 10 ม.ค.65   13 ม.ค. 2565 75
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 28 ธ.ค.64   30 ธ.ค. 2564 82
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 20 ธ.ค.64   23 ธ.ค. 2564 75
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 20 ธ.ค.64   23 ธ.ค. 2564 77
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 4 พ.ย.64   8 พ.ย. 2564 77
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 5 จุด 12 ต.ค.64   15 ต.ค. 2564 75
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 3 จุด 8 ต.ค.64   14 ต.ค. 2564 73
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 1 ต.ค.64   6 ต.ค. 2564 74
รายงานผลการแจ้งความเสียหายความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 1 จุด 1 ต.ค.64   6 ต.ค. 2564 71
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 4 จุด 20 ส.ค.64   20 ส.ค. 2564 169
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 4 จุด 10 ส.ค.64   10 ส.ค. 2564 127
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 4 จุด 5 ส.ค.64   5 ส.ค. 2564 143
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 5 จุด 3 ส.ค.64   3 ส.ค. 2564 130
รายงานผลการแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อนรำคาญ กรณีน้ำเน่าเหม็นท่วมขังถนน ค.ส.ล. บ้านโคกสี สายบ้านโคกสี หมู่ 9 ไปบ้านนาเจริญ หมู่ 4 25 มิ.ย.64   25 มิ.ย. 2564 175
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 3 จุด 24 มิ.ย.64   24 มิ.ย. 2564 124
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 3 จุด 21 มิ.ย.64   21 มิ.ย. 2564 272
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 4 จุด 7 พ.ค.64   7 พ.ค. 2564 133
รายงานผลการแจ้งความเสียหาย/ความต้องการโคมไฟส่องสว่างถนน จำนวน 3 จุด 21 เม.ย.64   21 เม.ย. 2564 135