สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1)


ออนไลน์ : 12

โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 2563 259
แผนผังโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)   1 ต.ค. 2563 155
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   24 เม.ย. 2563 289
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   4 พ.ย. 2562 319
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   1 พ.ค. 2562 346
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   14 ธ.ค. 2561 353
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพร   26 ต.ค. 2561 378
ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน เทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 2561 565