สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประวัติความเป็นมา


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลชุมพร
อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
***************************************
 
ตำบลชุมพร เมื่อก่อนขึ้นกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำนันตำบลคนแรกชื่อ นายอำนาจ ประทุมเดช ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และค้าขาย อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ลักษณะของตำบลชุมพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีสายน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำยังซึ่งอาณาเขตระหว่าง อำเภอเมยวดี และอำเภอโพนทอง และลำห้วยทราย เป็นอาณาเขตระหว่าง อำเภอเมยวดีกับอำเภอหนองพอก และอำเภอโพนทอง ในบริเวณตำบลชุมพร มีลำห้วยมะโมง, ลำห้วยไผ่, ลำห้วยกลอย, ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
วันที่ : 1 มกราคม 2559   View : 3020