สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

มัลติมีเดีย Multimedia : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อมัลติมีเดีย Multimedia วันที่ ผู้ชม
การลดขยะด้วยหลัก 3Rs

​ ...

12 ส.ค. 2564 357
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร ​ ...

17 ก.ค. 2563 519
ลำเต้ย สู้ภัยโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ลำเต้ย สู้ภัยโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ​ ​ ...

16 เม.ย. 2563 315
ลำเต้ย สู้ภัยโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลชุมพร แต่งโดย สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ปลัดเทศบาลตำบลชุมพร

ลำเต้ย สู้ภัยโควิด-19 โดยเทศบาลตำบลชุมพร แต่งโดย สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี ปลัดเทศบาลตำบลชุมพร ​ ​ .....

16 เม.ย. 2563 256