สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมประชุมพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายเอกลักษณ์  นนทะภา ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบล.....

6 มี.ค. 2567 104
กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีใน.....

3 มี.ค. 2566 413