สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy : สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีใน.....

3 มี.ค. 2566 66