สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กิจกรรมการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีในการประชุมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต และสามารถคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมได้ เพื่อดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ : 3 มีนาคม 2566   View : 414