สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@chumporn101.go.th

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000003
วานนี้ 000034
เดือนนี้ 000762
เดือนก่อน 000396
ปีนี้ 004966
ปีก่อน 007190
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) - 25 ส.ค. 64(ดู 83) 
  ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กพร. ขอความร่วมมือตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  - 24 ส.ค. 64(ดู 41) 
  รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) - 9 ส.ค. 64(ดู 55) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร - 4 มิ.ย. 64(ดู 183) 
  ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ - 21 พ.ค. 64(ดู 194) 
  ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ด้วยในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมพร พบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัส จึงขอความร่วมมือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลชุมพร ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ ออกนอกพื้นที่ และเฝ้าระวังการระบาดของ - 18 พ.ค. 64(ดู 82) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ - 7 พ.ค. 64(ดู 59) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ต.ค. 63(ดู 115) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 11 ส.ค. 63(ดู 268) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  - 11 ส.ค. 63(ดู 117) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง - 10 ส.ค. 63(ดู 131) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2563 - 3 ส.ค. 63(ดู 179) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 29 พ.ค. 63(ดู 265) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 25 พ.ค. 63(ดู 106) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 - 24 มิ.ย. 64(ดู 60) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างรั้ง ตกแต่งภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีต) - 2 มิ.ย. 64(ดู 54) 
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ - 2 ก.พ. 64(ดู 108) 
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล. 1 ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล. 1 ชั้น - 26 ม.ค. 64(ดู 95) 
  เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ - 26 ม.ค. 64(ดู 105) 
  เผยแพร่ร่างประกศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) และก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 19 ม.ค. 64(ดู 110) 
  เผยแพร่ร่างประกศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) และก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (่ร่างเอกสารประกวดราคา) - 19 ม.ค. 64(ดู 117) 

ภาพกิจกรรม

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 608 ในตำบลชุมพร (ดู 53)

การประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู 27)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 29)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 116)

กระดานสนทนา

  หากคุณติดตามพัฒนาการล่าสุดของจิตวิทยาคลินิก สถานที่เที่ยว (ดู 93) ไกรทอง
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับปี 63 ขึ้นทะเบียนถึงวันไหนค่ะ (ดู 118) ดวงเดือน
  7 ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ (ดู 112) wanrayad
  ประโยชน์ดีๆ ของแตงโม (ดู 129) nadech
  อ.เจษฎา ชี้ผงชูรสไม่ใช่สารพิษ หยุดความเชื่อแบบผิด ๆ ยันกินแล้วผมไม่ร่วง (ดู 130) wanrayad
  7 ประโยชน์ของการวิ่งตอนเช้า อยากเฮลธ์ตี้ยาว ๆ ต้องลอง (ดู 100) wanrayad
  ทริคง่ายๆ แก้ปัญหา “ขี้หลงขี้ลืม” (ดู 75) NEUN
  5 ข้อควรรู้ก่อนทาน “ทุเรียน” ทานไม่ระวังเสี่ยงเสียชีวิต (ดู 86) wanrayad
  กระทะเทฟล่อน เสี่ยงมะเร็ง? (ดู 94) wanrayad
  10 วิธีทําผมสั้นให้น่ารักด้วยตัวเอง แบบไม่ง้อเพื่อน (ดู 175) wanrayad

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 : [3 ก.ย. 64]
  รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2564 : [3 ก.ย. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 : [2 ก.ย. 64]
  หนังสือ กวจ. ว 845 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 (ยกเลิก ว 89) : [2 ก.ย. 64]
  การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) : [2 ก.ย. 64]
  การจัดทำข้อเสนอผลงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [2 ก.ย. 64]
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : [2 ก.ย. 64]
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 : [2 ก.ย. 64]
  ปกเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565 : [1 ก.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี