ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)


ออนไลน์ : 7

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1) วันที่ โหลด
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 39/2564 ราย นายประทวน นิศเรต   13 ส.ค. 64 10
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 38/2564 ราย นายสุรพงษ์ พันธ์ศรี   4 ส.ค. 64 11
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 37/2564 รายนายธีระวัฒน์ พะพิยุทธิ์   30 ก.ค. 64 17
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 36/2564 รายนางเกษร แน่นอุดร   27 ก.ค. 64 23
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 35/2564 รายนางสาวสิริรัตน์ กุลสุวรรณ   29 มิ.ย. 64 23
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร เลขที่ 34/2564 รายนางสาวนันท์นภัส นาเมืองรักษ์   9 มิ.ย. 64 19
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 33/2564 รายนางสาวนันท์นภัส นาเมืองรักษ์   2 มิ.ย. 64 12
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 32/2564 รายนางสาววราวรรณ์ ยุบลชิต   24 พ.ค. 64 12
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 31/2564 ราย นายสมพร คำชมภู   30 เม.ย. 64 28
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 30/2564 ราย นางทิวาพร โสระธิวา   28 เม.ย. 64 22
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 29/2564 ราย นางสุวิมล สอนสะอาด   31 มี.ค. 64 20
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 4/2564 ราย นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม   31 มี.ค. 64 20
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 28/2564 ราย นางอุไร เมืองแวง   18 มี.ค. 64 23
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 27/2564 ราย นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม   3 ก.พ. 64 21
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 26/2564 ราย นางนิภาพร โวกสูงเนิน   20 ม.ค. 64 20
ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง เลขที่ รอ 54803/001/2564 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   13 ม.ค. 64 22
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   25 ธ.ค. 63 20
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 25/2563 ราย นายสุนันท์ พันธมาตร   7 ธ.ค. 63 22
.ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.2) ใบรับแจ้งเลขที่ 1 รายนายสมพง นนท์ศิลา   1 ธ.ค. 63 76
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 2/2563 รายนายสมพอง นนท์ศิลา   30 พ.ย. 63 44
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 23/2563 รายนายสุวิทชัย พลเยี่ยม   25 พ.ย. 63 47
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 24/2563 รายนายนิธิชัย มานัด   25 พ.ย. 63 53
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 22/2563 รายนางสาวจันทร์เพ็ญ คงศรี   18 พ.ย. 63 44
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 21/2563 รายนายสมพอง นนท์ศิลา   27 ต.ค. 63 43
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 20/2563 รายนางสาวกัญญพัชร เที่ยงเลา   12 ต.ค. 63 40
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 18/2563 รายนางสาวจรุงจิต กิจทวี   6 ต.ค. 63 39
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 19/2563 รายนายชนาฉัตร แหลมฉลาด   6 ต.ค. 63 41
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 16/2563 รายนางศิริลยาพร ทองย้อย   28 ส.ค. 63 48
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร เลขที่ 1/2563 รายนางศิริลยาพร ทองย้อย   27 ส.ค. 63 38
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ 15/2563 รายบริษัทแฟกซ์ไลท์ จำกัด บริษัทบางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)   14 ส.ค. 63 53