ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1)


ออนไลน์ : 8

ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ม.9(8.1) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร พร้อมอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 ม.ค. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร พร้อมอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29 พ.ย. 62 37
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 ธ.ค. 60 90
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร   8 ธ.ค. 60 96
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 3 ต.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 ธ.ค. 60 93
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)   27 ก.ย. 59 91
ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)   13 ก.ย. 59 92
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (บริเวณบ้านนายสา อรัญโสต)   10 ส.ค. 58 88
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บริเวณบ้านนายอุไร นาเมืองรักษ์)   10 ส.ค. 58 87
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายประเหียร สิงค์ยะเมือง)   10 ส.ค. 58 84
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายทยงค์ พิมพ์หอม)   16 ก.ค. 58 84
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ชะปูแสน)   16 ก.ค. 58 90
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนางเกษมณี ปราบพยัคย์)   16 ก.ค. 58 83
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 (บริเวณบ้านนายสวาท ศรีเกื้อกลิ่น)   3 ก.ค. 58 87
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บริเวณร้านค้าชุมชน)   3 ก.ค. 58 86
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนายวิเชียร เวียงสมบัติ)   3 ก.ค. 58 87
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณบ้านนางประครอง วรรณภัณฑ์)   3 ก.ค. 58 83
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 (บริเวณบ้านนายพิทักษ์ ชะปูแสน)   3 ก.ค. 58 85
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายทัน บัวสะอาด)   3 ก.ค. 58 93
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 14 (บริเวณถนนหนองแปน)   5 มิ.ย. 58 93
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านโคกสี - บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์   11 พ.ค. 58 86
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์   3 เม.ย. 58 87
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558   5 พ.ย. 57 89