ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8)


ออนไลน์ : 6

ประกาศเชิญชวนทั่วไป,ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ม.9(8.8) วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ คัน ตค 7450 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรีมิกซ์ ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 (บริเวณที่นายแสงจักร สังกะสี (จุดที่ 1)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังลำห้วยทราย หมู่ที่ 5 (บริเวณที่นางเกสร พรมวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังลำห้วยทราย หมู่ที่ 5 (บริเวณที่นายอุไท พรมวงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 3 (จากบริเวณไร่นางวิลัย สุริโย ถึงบริเวณลำน้ำยัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 2 (จากบริเวณสามแยกถนนลูกรัง ถึงบริเวณที่นานางดรุณี กิจทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 (จากบริเวณสามแยกถนนลูกรัง ถึงบริเวณที่นานางอรดี คำชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 (จากบริเวณที่นานางบังอร สีธานี ถึงบริเวณที่นานางสุภาพ พวงทวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   26 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็งเดือนมกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กท 3753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (จากบริเวณที่นานายจำรอง ศรีไชยบาล ถึงแยกกุดน้ำมอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสี่แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากบริเวณที่นานายสมัย สลับแก้ว ถึงบริเวณไร่นายผลา ยงยืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (บริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถม (ดินร่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ธ.ค. 62 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลบดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ธ.ค. 62 1
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ธ.ค. 62 0