ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3)


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ม.9(8.3) วันที่ โหลด
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2563   9 ก.ค. 63 44
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   9 ก.ค. 63 43
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2563   9 ก.ค. 63 51
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   15 เม.ย. 63 64
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มีนาคม 2563   15 เม.ย. 63 64
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   11 ก.พ. 63 62
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2562   11 ก.พ. 63 58
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2563   11 ก.พ. 63 68
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2562   29 ต.ค. 62 79
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2562   30 ก.ย. 62 88
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน สิงหาคม 2562   13 ส.ค. 62 93
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   19 ก.ค. 62 91
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มิถุนายน 2562   12 มิ.ย. 62 96
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   15 พ.ค. 62 102
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน เมษายน 2562   4 เม.ย. 62 95
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2562   7 ก.พ. 62 141
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน มกราคม 2562   21 ม.ค. 62 143
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 2561   4 ธ.ค. 61 108
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   6 พ.ย. 61 119
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ตุลาคม 2561   26 ต.ค. 61 138
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กันยายน 2561   20 ก.ย. 61 133
รายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561   15 ส.ค. 61 83
การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   4 ต.ค. 54 146