อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 19

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563   คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ และท่านนายก เน้นว่า เด็กไทยยุคใหม่ ต้องให้ความสำคัญทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและต้องรู้จักหน้าที่ของความเป็นพลเมืองไทยรับผิดชอบอนาคตประเทศชาติร่วมกันด้วย คว..... วันที่ 16 ม.ค. 63 (ดูู 10)

โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน

โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน    วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดทำโครงการ โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อแผ่นดิน เทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ถนนสายบ้านหนองเดิ่น - บ้านหนองแวงห้วยทราย รอ.ถ 18-003 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด &nbs..... วันที่ 26 ธ.ค. 62 (ดูู 21)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้..... วันที่ 18 ธ.ค. 62 (ดูู 16)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2562

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=o03CqH7jMp8&feature=emb_title... วันที่ 11 ธ.ค. 62 (ดูู 18)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562... วันที่ 11 ธ.ค. 62 (ดูู 15)

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2562 หน้าที่ 167 ลำดับที่ 1 (ตั้งจ่า..... วันที่ 12 พ.ย. 62 (ดูู 76)

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี... วันที่ 24 ต.ค. 62 (ดูู 89)

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 18 ต.ค. 62 (ดูู 44)

โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล มีประชาชนแล..... วันที่ 17 ต.ค. 62 (ดูู 26)

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 13 ต.ค.62  นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร นายประมวล หาญพละ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเมยวดี ประธานฯ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ที่ว่าการอ..... วันที่ 15 ต.ค. 62 (ดูู 35)

การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯครั้งที่ 3/2562

การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯครั้งที่ 3/2562 ... วันที่ 4 ต.ค. 62 (ดูู 24)

การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562

การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลชุมพร ... วันที่ 3 ต.ค. 62 (ดูู 27)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - แนวทางปฏิบัติในการด..... วันที่ 30 ก.ย. 62 (ดูู 65)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมยวดี เทศบาลตำบลชุมพร และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ วัดศรีสุวรรณารามบ้านโคกสี ตำบลชุมพร  อำเภอเมยวดี  จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 30 ก.ย. 62 (ดูู 35)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นหมอลำพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นหมอลำพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มื่อวันที่ 15 - 22 กันยายน 2562 นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเล่นหมอลำพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ เทศบาลตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้..... วันที่ 26 ก.ย. 62 (ดูู 33)

โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562... วันที่ 26 ก.ย. 62 (ดูู 60)

ภาพการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน

ภาพการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมาแสดงตน... วันที่ 26 ก.ย. 62 (ดูู 35)

จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชนตำบลชุมพร เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลชุมพร และผู้นำชุมชนตำบลชุมพร เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร โดยมีนายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผ..... วันที่ 26 ก.ย. 62 (ดูู 36)

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ผู้ใ..... วันที่ 26 ก.ย. 62 (ดูู 30)

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"เข้าค่ายอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562" ประจำปี งบประมาณ 2562  ระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2562  ณ วัดหนองโมงบูรพาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 22 ส.ค. 62 (ดูู 52)