อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ให้บริการผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร ยินดีต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  สามารถมาชำระได้ตามวันเวลาราชการนะคะหรือติดต่อสอบถาม 043-501909 งานจัดเก็บรายได้(หากท่านใดยังไม่เคยมาติดต่อ/ไม่มีข้อมูลการชำระปี 2563 /หรือยังไม่ได้รับการประเมินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดนำสำเน..... วันที่ 26 เม.ย. 64 (ดูู 58)

ซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้า บ้านโคกสี

กองช่าง ออกพื้นเพื่อสำรวจและซ่อมแซม ปรับปรุง ไฟฟ้า บ้านโคกสี... วันที่ 26 เม.ย. 64 (ดูู 60)

ซ่อมประปาตามจุดรับแจ้งปัญหา หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 9 และบริการเติมน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

กองช่าง เทศบาลตำบลชุมพร ออกซ่อมประปาตามจุดรับแจ้งปัญหา หมู่ 2 หมู่ 6 หมู่ 9 และบริการเติมน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค (ถังกลาง) หมู่ที่ 2 และ เติมถังประปาหมู่ที่ 6... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 37)

D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลชุมพร ปฎิบัติตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ยึดหลัก "D-M-H-T-T"  D-M-H-T-T ป้องกันตนเองและผู้อื่นจากไวรัสโควิด-19 D : Distancing คือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน M : Mask Wearing คือ สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวล..... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 9)

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2564

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน 2564... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 46)

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2564... วันที่ 6 เม.ย. 64 (ดูู 45)

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลชุมพร  ... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 52)

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร

โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 38)

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 73)

บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา

บำรุงรักษาและซ่อมแซมประปา... วันที่ 19 ม.ค. 64 (ดูู 54)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฎิบัติงานด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลชุมพร ... วันที่ 14 ม.ค. 64 (ดูู 76)

โครงการเชิงปฎิบัติการการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

โครงการเชิงปฎิบัติการการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ... วันที่ 28 ธ.ค. 63 (ดูู 49)

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนบ้านโคกสี

ภาพโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ชุมชนบ้านโคกสี  ในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหนองแปน บ้านโคกสี ... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 127)

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563

เทศบาลตำบลชุมพร นำโดยท่านรองนายกคำกอง นิตยวัน รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ..... วันที่ 27 ต.ค. 63 (ดูู 75)

กิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

เทศบาลตำบลชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่าของแผ่นดิน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 21 ต.ค. 63 (ดูู 72)

กิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai flag Day) ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็..... วันที่ 28 ก.ย. 63 (ดูู 131)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจทรัพย์สินและกำหนดรหัสสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตีราคาสินทรัพย์ การจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่าง วันที่ 12 - 13 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร ... วันที่ 13 ก.ย. 63 (ดูู 145)

โครงการวันธรรมสวนะสามัคคี ประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 คณะสงฆ์อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลชุมพร ได้จัดโครงการวันธรรมสวนะสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดสว่างอรุณ บ้านหนองเดิ่น ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด โดย นายประมวล หาญพละ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประ..... วันที่ 11 ก.ย. 63 (ดูู 124)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 19 ส.ค. 63 (ดูู 85)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร... วันที่ 11 ส.ค. 63 (ดูู 65)