ติดต่อเทศบาลตำบลชุมพร


ออนไลน์ : 9

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลชุมพร
หมู่ 12 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

เว็บไซต์ : http://www.chumporn101.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/chumpron.roiet
อีเมลล์ : Chumpron60@gmail.com

1.ไลน์กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
https://line.me/R/ti/g/Aldd8QzfO_

2.ไลน์กลุ่มบริการงานภาษีท้องที่เทศบาลตำบลชุมพร
https://line.me/R/ti/g/eGkWRFcw-1

3.ไลน์กลุ่มงานทะเบียนพานิชย์
https://line.me/R/ti/g/0kJ_VqIRI

4.ไลน์กลุ่มงานกองทุนวันละบาท
https://line.me/R/ti/g/KC-j4Lqo82

5.ไลน์กลุ่มงานขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างและขออนุญาตใช้น้ำประปา
https://line.me/R/ti/g/UyBdeB2GR2

6.กลุ่มไลน์งานบริการอื่นๆ
https://line.me/R/ti/g/K15yG8dFYw


โทรศัพท์  043-501916 (สป.),043-501909(กองคลัง),043-501907(กองช่าง),043-501910(งานการแพทย์ฉุกเฉิน)
โทรสาร  043-501916

View : 3567