แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   3 มี.ค. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562   13 ก.พ. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 63 16
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562   3 ม.ค. 63 22
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   2 ธ.ค. 62 21
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   4 พ.ย. 62 31
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 43
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 62 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 62 37
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   1 ส.ค. 62 45
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   3 ก.ค. 62 51
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 62 48
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562   3 พ.ค. 62 58
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562   4 เม.ย. 62 60
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562   2 เม.ย. 62 57
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   4 มี.ค. 62 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561   12 ก.พ. 62 58
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 61 50
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 61 91
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 61 109
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561   6 มิ.ย. 61 95
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   6 เม.ย. 61 85
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561   6 เม.ย. 61 148
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560   8 ม.ค. 61 82
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 60 103
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560   9 ต.ค. 60 86
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560   6 ต.ค. 60 88
รายงานแสงดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560   3 ก.ค. 60 86
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560   4 เม.ย. 60 84