แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563)   1 เม.ย. 63 11
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   1 เม.ย. 63 6
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   3 มี.ค. 63 34
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562   13 ก.พ. 63 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563   4 ก.พ. 63 24
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562   3 ม.ค. 63 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   2 ธ.ค. 62 28
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   4 พ.ย. 62 36
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 50
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 62 36
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562   3 ต.ค. 62 10
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563   3 ต.ค. 62 7
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 62 43
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 38
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   1 ส.ค. 62 52
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   3 ก.ค. 62 57
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 62 56
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562   3 พ.ค. 62 64
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562   4 เม.ย. 62 65
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562   2 เม.ย. 62 62
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   4 มี.ค. 62 67
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561   12 ก.พ. 62 64
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 61 61
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 61 98
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 61 114
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561   6 มิ.ย. 61 146
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   6 เม.ย. 61 90
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561   6 เม.ย. 61 201
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560   8 ม.ค. 61 87
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 60 112