แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ออนไลน์ : 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562   3 ม.ค. 63 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   2 ธ.ค. 62 0
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   4 พ.ย. 62 13
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   7 ต.ค. 62 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   4 ต.ค. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562   2 ต.ค. 62 19
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   5 ก.ย. 62 13
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562   1 ส.ค. 62 27
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562   3 ก.ค. 62 34
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   4 มิ.ย. 62 30
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562   3 พ.ค. 62 41
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562   4 เม.ย. 62 39
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562   2 เม.ย. 62 38
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   4 มี.ค. 62 40
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561   12 ก.พ. 62 41
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562   30 ต.ค. 61 32
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561   5 ต.ค. 61 72
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 61 92
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือนเมษายน 2561 - มิถุนายน 2561   6 มิ.ย. 61 60
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)   6 เม.ย. 61 66
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน มกราคม 2561 - มีนาคม 2561   6 เม.ย. 61 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560   8 ม.ค. 61 61
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   10 ต.ค. 60 85
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560   9 ต.ค. 60 67
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560   6 ต.ค. 60 71
รายงานแสงดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560   3 ก.ค. 60 65
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560   4 เม.ย. 60 66
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)   3 เม.ย. 60 75
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 งวดเดือน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559   5 ม.ค. 60 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 (สะสม) งวดเดือน ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559   11 ต.ค. 59 65