ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-501909
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.chumporn101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ เทศบาล. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร 
สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร
หมู่ 12 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250
โทรศัพท์ 043-501909 โทรสาร 043-501916
View : 851