สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์ 043-501916 โทรสาร 043-501916

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000012
วานนี้ 000025
เดือนนี้ 000210
เดือนก่อน 000431
ปีนี้ 001848
ปีก่อน 007190

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปข้อมูลการร้องเรียน/กล่าวหา เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 : [2 เม.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ห้วง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ห้วง 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [2 เม.ย. 64]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 : [2 มี.ค. 64]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 : [1 ก.พ. 64]
  191/2564 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน : [29 ม.ค. 64]
  192/2564 เรื่องชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ 2563 : [29 ม.ค. 64]
  193/2564 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ประจำปี 2564 : [29 ม.ค. 64]
  194/2564 เรื่องขออนุญาตใช้ไฟวับวาบ : [29 ม.ค. 64]
  195/2564 เรื่องชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ2563 : [29 ม.ค. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี