สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์ 043-501916 โทรสาร 043-501916

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000036
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000243
เดือนก่อน 000773
ปีนี้ 002654
ปีก่อน 007190

ดาวน์โหลดใหม่

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [16 เม.ย. 64]
  คำสั่งที่ 127/2564 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา : [16 เม.ย. 64]
  คำสั่งที่ 122/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เฉพาะราย) : [9 เม.ย. 64]
  คำสั่งที่ 123/2564 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 : [9 เม.ย. 64]
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 : [9 เม.ย. 64]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 : [8 เม.ย. 64]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปข้อมูลการร้องเรียน/กล่าวหา เรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 : [2 เม.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ห้วง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 (ห้วง 6 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [2 เม.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) : [2 เม.ย. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี