223 หมู่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ สำนักปลัด 043-501916

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000011
วันนี้ 000002
วานนี้ 000024
เดือนนี้ 000024
เดือนก่อน 000894
ปีนี้ 006110
ปีก่อน 008100
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 21 ก.ย. 65(ดู 9) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 20 ก.ย. 65(ดู 9) 
  ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 - 19 ก.ค. 65(ดู 46) 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 - 21 มิ.ย. 65(ดู 53) 
  เทศบาลตำบลชุมพร รณรงค์การงดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 - 31 พ.ค. 65(ดู 62) 
  ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ - 19 พ.ค. 65(ดู 64) 
  ประชาสัมพันธ์ บทความ เรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ - 19 พ.ค. 65(ดู 62) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2 ส.ค. 65(ดู 80) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 7 ก.ค. 65(ดู 105) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง - 17 ก.พ. 65(ดู 162) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการสอบภาคปฏิบัติเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 10 ก.พ. 65(ดู 141) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ม.ค. 65(ดู 222) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 23 มิ.ย. 64(ดู 86) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลชุมพร - 21 มิ.ย. 64(ดู 94) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ม.ค. 65(ดู 117) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 - 30 ธ.ค. 64(ดู 188) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 - 30 ก.ย. 64(ดู 53) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 - 29 ก.ค. 64(ดู 54) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 - 11 พ.ค. 64(ดู 238) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป - 11 พ.ค. 64(ดู 143) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 - 26 ก.ย. 65(ดู 3) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 พ.ค. 65(ดู 51) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 31 พ.ค. 65(ดู 51) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 25 พ.ค. 65(ดู 49) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 (สายบ้านห้วยทราย - ทางไปวัดป่าคำบง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 มี.ค. 65(ดู 109) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 (สายบ้านห้วยทราย - ทางไปวัดป่าคำบง) - 17 ก.พ. 65(ดู 121) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 5 (สายบ้านห้วยทราย - ทางไปวัดป่าคำบง) - 17 ก.พ. 65(ดู 88) 

ภาพกิจกรรม

โครงการมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ (ดู 41)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลชุมพร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2565 (ดู 53)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 231)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 331)

กระดานสนทนา

  5 ข้อควรรู้ก่อนทาน “ทุเรียน” ทานไม่ระวังเสี่ยงเสียชีวิต[wanrayad] - ดู 385
  การใช้งานระบบสมาชิก เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม รูปแบบใหม่[wanrayad] - ดู 201
  จดทะเบียนพาณิชย์[พรประภา] - ดู 232
  สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุค่ะ[บุญจันทร์] - ดู 121
  หากคุณติดตามพัฒนาการล่าสุดของจิตวิทยาคลินิก สถานที่เที่ยว[ไกรทอง] - ดู 317
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับปี 63 ขึ้นทะเบียนถึงวันไหนค่ะ[ดวงเดือน] - ดู 375
  7 ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ[wanrayad] - ดู 386
  ประโยชน์ดีๆ ของแตงโม[nadech] - ดู 326
  อ.เจษฎา ชี้ผงชูรสไม่ใช่สารพิษ หยุดความเชื่อแบบผิด ๆ ยันกินแล้วผมไม่ร่วง[wanrayad] - ดู 335
  7 ประโยชน์ของการวิ่งตอนเช้า อยากเฮลธ์ตี้ยาว ๆ ต้องลอง[wanrayad] - ดู 412

ดาวน์โหลดใหม่

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 : [1 ก.ย. 65]
  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 : [15 ส.ค. 65]
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลชุมพร ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลชุมพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชุมพร ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ฯลฯ : [4 ส.ค. 65]
  โครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 : [4 ส.ค. 65]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 : [2 ส.ค. 65]
  คำสั่งที่ 240/2565 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการและรับพันธุ์กล้าไม้ : [8 ก.ค. 65]
  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 : [6 ก.ค. 65]
  คำสั่งที่ 231/2565 เรื่อง ผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 และผู้ตรวจเวรงานการแพทย์ฉุกเฉิน : [30 มิ.ย. 65]
  คำสั่งที่ 232/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินขับรถยนต์ แทนพนักงานขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน : [30 มิ.ย. 65]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี