๒๓ ตุลาคม

วันปิยมหาราช


น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


เข้าสู่เว็บไซต์