สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@chumporn101.go.th

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000020
วานนี้ 000037
เดือนนี้ 000443
เดือนก่อน 001148
ปีนี้ 005795
ปีก่อน 007190
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งเพื่อทราบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ ของเทศบาลตำบลชุมพร รายเดิมไม่ต้องมาแสดงตนนะคะ เนื่องจากระบบได้ประมวลผลอัตโนมัติแล้วค่ะ - 12 ต.ค. 64(ดู 4) 
  ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 1 ต.ค. 64(ดู 111) 
  เทศบาลตำบลชุมพร รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) - 1 ต.ค. 64(ดู 8) 
  รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) - 25 ส.ค. 64(ดู 107) 
  ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กพร. ขอความร่วมมือตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)  - 24 ส.ค. 64(ดู 56) 
  รายชื่อผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอย ณ วัดป่าโคกสี-ห้วยทราย และสถานที่สังเกตอาการ ณ อาคารสำนักงานเทศบาล(แห่งเดิม) - 9 ส.ค. 64(ดู 75) 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชุมพร - 4 มิ.ย. 64(ดู 208) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 9 ต.ค. 63(ดู 138) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 11 ส.ค. 63(ดู 286) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  - 11 ส.ค. 63(ดู 134) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง - 10 ส.ค. 63(ดู 152) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2563 - 3 ส.ค. 63(ดู 192) 
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 29 พ.ค. 63(ดู 279) 
  ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 25 พ.ค. 63(ดู 119) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (อุดหนุนเฉพาะกิจปี 2565) - 5 ต.ค. 64(ดู 15) 
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการในเทศบัญญัติ 2565 - 4 ต.ค. 64(ดู 18) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 - 24 มิ.ย. 64(ดู 75) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างออกแบบโครงการงานก่อสร้างรั้ง ตกแต่งภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนคอนกรีต) - 2 มิ.ย. 64(ดู 70) 
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ - 2 ก.พ. 64(ดู 123) 
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) คสล. 1 ชั้น และก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัย คสล. 1 ชั้น - 26 ม.ค. 64(ดู 111) 
  เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาเจริญ - 26 ม.ค. 64(ดู 124) 

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลชุมพร ประจำปี 2564 (ดู 17)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ตำบลชุมพร (ดู 45)

มัลติมีเดีย Multimedia

การลดขยะด้วยหลัก 3Rs (ดู 44)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 เทศบาลตำบลชุมพร (ดู 126)

กระดานสนทนา

  หากคุณติดตามพัฒนาการล่าสุดของจิตวิทยาคลินิก สถานที่เที่ยว (ดู 105) ไกรทอง
  ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับปี 63 ขึ้นทะเบียนถึงวันไหนค่ะ (ดู 131) ดวงเดือน
  7 ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ (ดู 129) wanrayad
  ประโยชน์ดีๆ ของแตงโม (ดู 139) nadech
  อ.เจษฎา ชี้ผงชูรสไม่ใช่สารพิษ หยุดความเชื่อแบบผิด ๆ ยันกินแล้วผมไม่ร่วง (ดู 142) wanrayad
  7 ประโยชน์ของการวิ่งตอนเช้า อยากเฮลธ์ตี้ยาว ๆ ต้องลอง (ดู 112) wanrayad
  ทริคง่ายๆ แก้ปัญหา “ขี้หลงขี้ลืม” (ดู 89) NEUN
  5 ข้อควรรู้ก่อนทาน “ทุเรียน” ทานไม่ระวังเสี่ยงเสียชีวิต (ดู 101) wanrayad
  กระทะเทฟล่อน เสี่ยงมะเร็ง? (ดู 105) wanrayad
  10 วิธีทําผมสั้นให้น่ารักด้วยตัวเอง แบบไม่ง้อเพื่อน (ดู 186) wanrayad

ดาวน์โหลดใหม่

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2564 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณและที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 : [8 ต.ค. 64]
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ : [8 ต.ค. 64]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี