สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่อง เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 29
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :