สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 2 ตุลาคม 2566   View : 93
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :