สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 15 กันยายน 2566   View : 10
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :