สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 7
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 13 กันยายน 2566   View : 297
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :