สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชาสัมพันธ์ ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 23

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ ประเด็นชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :