สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566   View : 132
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :