สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่องให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย
ประจำปี 2566

เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 21 ธันวาคม 2565   View : 57
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :