สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565   View : 101
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :