สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน2   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565   View : 272
ประกาศ
ให้ผู้มีป้ายอยู่ในครอบครองไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567  (ดู 345)
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลชุมพร พ.ศ. 2565  (ดู 144)
ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง เทศบาลตำบลชุมพร  (ดู 159)
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  (ดู 126)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 272)
หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานจ้างตามภารกิจ   (ดู 200)
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (ดู 192)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :