สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.1 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ จำนวน 2 ตำแหน่ง
         สังกัด กองคลัง

         1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา
         สังกัดกองช่าง
         2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา  จำนวน 1 อัตรา
    1.2 ประเภท  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง
         สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

         1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
         2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  จำนวน 1 อัตรา
** กำหนดการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ฯลฯ ตามเอกสารแนบค่ะ
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน3   วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565   View : 261
ข่าวรับสมัคร
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ  (ดู 75)
รับสมัครนักเรียนเพิ่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลชุมพร  (ดู 21)
ประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  (ดู 568)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (ดู 512)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 507)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 499)
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพรเรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ดู 1245)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :