สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: โครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขยับกายสบายชีวี ด้วยผ้าขาวม้าเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชมรมอนุรักษ์การแสดงหมอลำพื้นบ้าน) โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเมยวดี นางสาวอารีญา สกุลศรี (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) บรรยายหัวข้อเรื่องการรักษาสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ และ สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี (ปลัดเทศบาลตำบลชุมพร) บรรยายหัวข้อเรื่อง ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 25 กันยายน 2566   View : 49