สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566


ออนไลน์ : 16

Gallery :: โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชุมพร ได้อุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพร โดยนายเอกลักษณ์ นนทะภา นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ในนามประธานกองทุนหลักสุขภาพตำบลชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 235