สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านชุมพร 23 พ.ย.65


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านชุมพร 23 พ.ย.65
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ในการพิจารณาขออนุญาตดูดทราย กรณี นายประวิทย์ เผ่าพันธุ์ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดูดทรายบริเวณลำน้ำยัง หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์ในการพาณิชย์ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ณ ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านชุมพร 23 พ.ย.65
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565   View : 160