สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

โครงสร้างหน่วยงาน วันที่ โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่่่่่่่่่่่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   3 เม.ย. 2566 92
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   3 เม.ย. 2566 78
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)   1 ต.ค. 2563 159
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   24 เม.ย. 2563 346
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   1 พ.ค. 2562 345
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 2561 476