สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพร

Municipality Chumporn

โครงสร้างหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

โครงสร้างหน่วยงาน วันที่ โหลด
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลชุมพร   6 มี.ค. 2567 60
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่่่่่่่่่่่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   3 เม.ย. 2566 110
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566   3 เม.ย. 2566 97
แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)   1 ต.ค. 2563 183
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   24 เม.ย. 2563 359
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชุมพร   1 พ.ค. 2562 358
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ เทศบาลตำบลชุมพร   1 ต.ค. 2561 493