หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ


 

สิบเอกสายรุ้ง ไชยภาลี
ปลัดเทศบาล

   

 

นายฐปนพงศ์ มงคลชัยไตรสิน
รองปลัดเทศบาล

   

 

นางนิวาท  โพนศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
หน.สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางนวพรรธน์ ภัทรอารีพันธ์
ผอ.กองคลัง

     

 

นายสืบสกุล เทียมทัน
ผอ.กองข่าง

 
 

นางสมปอง พรมคำน้อย
หน.ฝ่ายอำนวยการ

     

 

นางนิวาท โพนศิริ
หน.ฝ่ายปกครอง

 
 

น.ส.อภัยพร พลเยี่ยม
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง

     

 

นางนภาพร จุดาบุตร
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง

 
 

นายวุฒิไกร สุวรรณมารถ
หน.ฝ่ายการโยธา

     

 

ว่าง
หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
 

นายกิตติพงษ์  หลักแวงมล
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

     
วันที่ : 14 มกราคม 61   View : 863