คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร


 

นายประมวล หาญพละ
นายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
Tel.093-328-4911

   

 

นายสุริยันต์ ทริเพ็ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
Tel.082-090-9979

 
 

นายประมวล บุญจอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
Tel.087-083-1102

     

 

นายคำกอง นิตยวัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
Tel.080-181-4168

 
 

นายสุริยันต์ เสาสูงยาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร
Tel.082-863-5237

     
วันที่ : 18 มิถุนายน 60   View : 1012