แผนการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 5

แผนการดำเนินงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563)   8 พ.ค. 63 17
ประกาศเทศบาลตำบลชุมพร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 งวดเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563   3 เม.ย. 63 23
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   29 พ.ย. 62 14
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 62 16
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 52
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 61 75
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 97
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน   1 ต.ค. 61 96
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ต.ค. 60 ถึง มี.ต.61)   5 เม.ย. 61 121
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   31 ต.ค. 60 116
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   27 ต.ค. 60 109
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   10 ต.ค. 60 107
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   6 ต.ค. 60 115
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   31 พ.ค. 59 288