แผนการดำเนินงาน


ออนไลน์ : 14

แผนการดำเนินงาน วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   2 ต.ค. 62 13
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 61 40
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 30
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน   1 ต.ค. 61 66
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ต.ค. 60 ถึง มี.ต.61)   5 เม.ย. 61 88
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   31 ต.ค. 60 82
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   27 ต.ค. 60 80
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560   10 ต.ค. 60 73
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563   6 ต.ค. 60 82
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   31 พ.ค. 59 124